Vorstellungen November und Dezember 2023

8.11. 2023, 19.30 Uhr: HAMLET ( bremer shakespeare company) https://www.shakespeare-company.com/repertoire/hamlet

9.11. 2023, 10 Uhr: HAMLET  (bremer shakespeare company) https://www.shakespeare-company.com/repertoire/hamlet

22. 11. 2023, 19.30 Uhr: HAMLET  (bremer shakespeare company)https://www.shakespeare-company.com/repertoire/hamlet

23.11.2023, 10 Uhr: HAMLET  (bremer shakespeare company) https://www.shakespeare-company.com/repertoire/hamlet

29.11. 2023, 19.30 Uhr: HAMLET  (bremer shakespeare company) https://www.shakespeare-company.com/repertoire/hamlet

30.11.2023, 10 Uhr: HAMLET  (bremer shakespeare company)https://www.shakespeare-company.com/repertoire/hamlet

2.12.23, 19.30 Uhr: MAß FÜR MAß (bremer shakespeare company)https://www.shakespeare-company.com/repertoire/mass-fuer-mass

13. 12. 2023, 19.30 Uhr:  HAMLET (bremer shakespeare company)https://www.shakespeare-company.com/repertoire/hamlet

14.12. 2023, 10 Uhr:  HAMLET  (bremer shakespeare company)https://www.shakespeare-company.com/repertoire/hamlet

22.12.2023, 19.30 Uhr: ACHTSAM MORDEN (bremer kriminal theater)https://www.bremer-kriminal-theater.de/Inszenierungen/Achtsam-Morden/

23.12.2023, 19.30 Uhr: ACHTSAM MORDEN (bremer kriminal theater) https://www.bremer-kriminal-theater.de/Inszenierungen/Achtsam-Morden/

29.12.2023, 19.30 Uhr: ACHTSAM MORDEN (bremer kriminla theater) https://www.bremer-kriminal-theater.de/Inszenierungen/Achtsam-Morden/

30.12.23, 19.30 Uhr: MAß FÜR MAß (bremer shakespeare company)https://www.shakespeare-company.com/repertoire/mass-fuer-mass

31.12.23, 16 Uhr und 20 Uhr: ACHTSAM MORDEN (bremer kriminal theater) https://www.bremer-kriminal-theater.de/Inszenierungen/Achtsam-Morden/